05.02.2019

Mr. Tevfik Gunhan, Managing Director of PFW Aerospace Turkey, shares PFW's experience with TrueNord. 

TrueNord successfully delivered Organisation Design Project at PFW Turkey. PFW is a global leader at the service of aviation and one of the main suppliers of Boeing & Airbus.

04.03.2019

In this study, we present the M-PDCA governance model that is constructed and deployed within the scope of Engineering Performance Enhancement (EPE) Project conducted at FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Having experienced a rapid growth in the number of concurrent projects and business volume, the major aim of the firm in undertaking the EPE project was to avoid schedule and cost overruns...

Please Click the below link to read more

http://ceur-ws.org/Vol-1985/BPM17industry09.pdf

11.13.2018

We would like to share this exciting news with valued clients & partners.

TrueNord UK office will deliver value to our clients in England, Wales, Scotland & Northern Ireland. We are pleased to offer our execution focused consulting services in the UK.

TrueNord’s presence in the United Kingdom is driven by our global expansion strategy as well as a solid demand from our client base. TrueNord UK will deliver value to those companies that tackle profitability & growth challenges. TrueNord will help corporate clien...

08.02.2017

Mission completed!

Yatsan Business Transformation Project is completed successfully. The joint “TrueNord – Yatsan” team has put a great effort for delivering success. Gökalp Bahçeli, Yatsan CEO, shares his thoughts on the transformation journey, and TrueNord’s impact.

Görev tamamlandı!

Yatsan İşletme Dönüşüm Projesi, “TrueNord – Yatsan” ekiplerinin müşterek çabası ve ciddi gayretiyle başarıyla tamamlandı. Yatsan İcra Kurulu Başkanı Sn. Gökalp Bahçeli, dönüşüm yolculuğu ve TrueNord’un dönüşüme etkisiyle ilgili...

07.31.2017

Assistant General Manager of FNSS Defense Systems, Brent Butcher, shared the experience of working with TrueNord.

FNSS Savunma Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Brent Butcher, TrueNord ile çalışma tecrübesini paylaştı.

02.11.2017

Stok güvenilirliği, işletmelerin ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarından oluşan toplam malzeme envanter kayıtlarıyla fiziksel envanterin ne kadar örtüştüğünün bir ölçüsüdür. İdeal durum, tüm malzemeler için işletmenin kurumsal kaynak planlama sisteminde bulunan stok kayıt bilgisiyle (adres, miktar vb) fiziksel durumun aynı olmasıdır. Stok güvenilirliği ile ilgili performans ölçümü işletmelerin kendi özel durumlarını gözeterek belirledikleri, ihtiyaçlarıyla ve hedefleriyle uyumlu formüllerle gerçekleştiril...

11.19.2016

İmalat sanayilerinde faaliyet gösteren işletmelerde temin edilen hammadde veya ara ürünlerin (parça / SKU bazında) toplam maliyetlerinin ham birim fiyatların ortalama %10 - %20 üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminin pek çok durumda fazlaca iyimser olduğu söylenebilir. TrueNord’un Toplam Sahip Olma Maliyet (TSOM) modellemesi alanındaki tecrübesi bu durumu veriye bağlı olarak ortaya koymaktadır. TSOM modellemesi yatırım malları, hammadde ve ara ürünler için geleneksel temin süreçlerinde dikkatten kaça...

11.03.2016

Toplam Ekipman Etkinliği’nin tanımı ve kullanımı, yıllardır farklı tartışmaları ve karışıklıkları beraberinde getirmektedir. Birçok uygulayıcı, OEE’ yi makineler arası, üretim birimleri arası, fabrikalar arası ya da şirketler arası kıyaslama göstergesi olarak kullanmaktadır. Ancak en baştan şunu unutmamak gerekir ki; OEE, bu tarz kıyaslamalarda bulunmak için tasarlanmamıştır.

OEE’ nin Tanımı

OEE (Overall Equipment Effectiveness), Türkçe’ ye Toplam Ekipman Etkinliği olarak çevrilmiştir. Makine ve ekipmanların ne...

Please reload

Featured Updates

TrueNord Yatsan Business Transformation Project

August 2, 2017

1/4
Please reload

Last Updates
Please reload

Archieve
Please reload

Search by Tags